Pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej